บริษัท สตาร์ทิพย์เน็ตเวิร์ค จำกัด                   จริงจัง จริงใจ ทำง่าย จ่ายจริง

ตรวจสอบสายงาน  

การเริ่มต้นธุรกิจ
   หน้าแรก »  การเริ่มต้นธุรกิจ


ตัวอย่าง

แผนการตลาด Starthip Network เป็นแผนที่สมาชิกจัดทำขึ้น เพื่อให้ ประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกที่ซื้อสินค้าไปใช้เอง หรือสมาชิกที่ทำธุรกิจกับ Starthip Network โดย เน้นวัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่ถูกต้องตามกฏหมาย โปร่งใส เข้าใจง่าย 
2. เป็นแผนที่เอื้อประโยชน์กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 
3. เป็นแผนที่เป็นธรรมสำหรับสมาชิก โดยผู้ที่ทำงานมาก จะได้รับผลประโยชน์มาก 
4. เป็นแผนที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 55% ให้กับสมาชิก 
5. สามารถสะสมผลงานได้โดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องเวลา 
6. ขึ้นตำแหน่งแล้วไม่ตก ไม่ต้องซื้อยอดใหม่เพื่อรักษาตำแหน่ง
 
< คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนการตลาด Starthip Network >

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ท่านสามารถสมัครสมาชิก โดยกรอกแบบฟอร์มสมาชิกได้ที่ บริษัท, สมาชิก หรือ สมัครผ่านเว็บไซด์ของบริษัท ในหน้าสมัครสมาชิก ผู้สมัคร มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก 200 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร คือ

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. สำเนาบัญชีธนาคาร (ใช้ในการโอนค่าคอมมิชชั่นให้แก่ท่าน)
3. สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

กฎระเบียบการเป็นสมาชิกของบริษัท

1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองออกหนังสือรับรอง และต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดกว้างเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการสมัครเป็นสมาชิก บริษัท สตาร์ทิพย์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ภาษา ลัทธิทางการเมืองและการนับถือศาสนา ใด ๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา รับหรือปฏิเสธในการขอสมัครเป็นสมาชิก
4. บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการสืบทอดทางมรดกในกรณีที่ผู้สมัครหรือสมาชิกเสียชีวิตลง ผู้รับ สืบทอดมรดกจะต้องกำหนดไว้ในใบสมัครเพื่อรับสิทธิและหน้าที่รวมถึงผลประโยชน์ที่จะ ได้รับนโยบายสืบทอดมรดก บริษัทฯ ยังให้โอกาสแก่ผู้สมัครหรือสมาชิกที่มีความประสงค์ จะโอนตำแหน่งของตนให้กับทายาทที่มีความประสงค์จะทำธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ที่จะโอนและรับโอนรหัสสมาชิกภาพจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

การต่ออายุสมาชิก

ชำระค่าต่ออายุสมาชิกนักธุรกิจ 200 บาทต่อปี
เมื่อสมาชิกครบ 1 ปี แล้วยังไม่ต่ออายุสมาชิกนักธุรกิจมีผลดังนี้

    * พ้นสถาพการเป็นธุรกิจอิสระ (สมาชิก) ของ บริษัท สตาร์ทิพย์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
    * สามารถสมัครสมาชิกมัยได้ทันที
    * ในกรณีที่ลาออกเพื่อสมัครสมาชิกใหม่ ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก บริษัท สตาร์ทิพย์ เน็ตเวิร์ค จำกัดไม่น้อยกว่า 1 เดือน และสมัครสมาชิกใหม่ต้องนับระยะเวลาอย่างน้อยอีก 3 เดือน นับจากวันที่ลาออก

    
       สตาร์ทิพย์เน็ตเวิร์ค   ขอต้อนรับสมัครสมาชิกทุกท่านและขอแสดงความยินดี  ที่ท่านได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรา  บริษัทมุ่งมั่นคัดสรรสินค้า  ที่มีมาตาฐานสากล ปลอดภัยต่อผู็บริโภค  โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า     
เป็นสำคัญ

1 1

   © STARTHIPNETWORK